Social Inclusion - Building an Inclusive Society
You are here: Home > Publications > National Action Plan for Social Inclusion 2007 - 2016

 

 

National Action Plan for Social Inclusion 2007 - 2016


National Action Plan for Social Inclusion 2007 - 2016

 

Title: National Action Plan for Social Inclusion 2007 - 2016

Date Published: February 2007

Pages: 103

File Size: 1.46 MB

Format: PDF format Portable Document Format (PDF)
Get Adobe ReaderTo view PDF documents you will need to download Adobe Reader from the Adobe website.

Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016

 

Teideal: An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016

Dáta foilsithe: Feabhra 2007

Leathanaigh: 88

Méid an Chomhaid: 1.89 MB

Formáid:
Formáid Doiciméad Iniompartha (PDF)

Get Adobe ReaderFaigh Adobe ReaderChun breathnú ar dhoiciméid PDF caithfear Adobe Reader a íoslódáil ó shuíomh idirlín Adobe.

 

Back to Top

 

Department of Social Protection, Goldsmith House, Pearse Street, Dublin 2
An Roinn Coimirce Sóisialaí, Teach Goldsmith, Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2

 

Tel: + 353 1 7043 968 e-mail:socialinclusion@welfare.ie

Irish Government harp.