Social Inclusion - Building an Inclusive Society
You are here: Home > Publications > First Annual Report

 

 

National Action Plan Against Poverty and Social Exclusion
Office for Social Inclusion - First Annual Report


Image of OSI 2004 Annual Report cover

Title:

First Annual Report Implementation of Plan 2003–2004 (PDF Format)

        

An Chéad Tuarascáil Bhliantúil Cur i Bhfeidhm an Phlean 2003-2004 (PDF Format)

 

First Annual Report Implementation of Plan 2003–2004  (MS Word Format)

 

Date Published: December 2004

Pages:170

 

Format: PDF format Portable Document Format (PDF)
Get Adobe ReaderTo view PDF documents you will need to download Adobe Reader from the Adobe website.

 

 

Back to Top

Social Inclusion Division, Department of Social Protection, Floor 2, Goldsmith House, Pearse Street, Dublin 2
An Rannán um Chuimsiú Sóisialta, An Roinn Coimirce Sóisialaí, Urlár 2, Teach Goldsmith, Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath 2

 

Tel: + 353 1 7043 968 e-mail:socialinclusion@welfare.ie

Irish Government harp.